Welke documenten zijn er nodig bij een echtscheidingsprocedure?

Welke documenten zijn er nodig bij een echtscheidingsprocedure?

documenten echtscheiding

Bij een (echt)scheiding zijn er vele documenten nodig. Om te zorgen voor een goede afhandeling en een zo goed mogelijke doorgang van het proces hebben wij een uitvoerige checklist voor bezittingen en schulden opgesteld.

We zullen ons hier beperken tot de hoofdcategorieën in onze checklist:

 • Juridisch (o.a. trouwboekje, huwelijksvoorwaarden en testamenten).
 • Eigen woning/ander onroerend goed (o.a. eigendomsakte).
 • Hypotheek (hypotheekakte en jaaropgave).
 • Kapitaalverzekering i.v.m. eigen woning (o.a. meest recente waarde-overzichten).
 • Overige kapitaalverzekeringen (o.a. polissen).
 • Lijfrentepolissen (o.a. meest recent waarde-overzicht).
 • Schulden (o.a. contractlening of doorlopend krediet).
 • Bankrekeningen, sparen en beleggen (o.a. afschrift van beleggingsdepot).
 • Spaarloonrekeningen, spaarloonregelingen, levensloopproducten.
 • Auto, caravan, motor, boot, et cetera.
 • Overig vermogen (o.a. waarde en akte van verkregen schenking of erfenis).
 • Inkomen (o.a. salarisstroken, bij ondernemingen o.a. jaarstukken).
 • Uitgaven (o.a. kosten kinderopvang/kindertoeslag).
 • Inkomens- en overlijdensrisicoverzekeringen.
 • Nalatenschappen.
 • Schenking(en) tijdens het huwelijk verkregen.
 • Aanspraken op o.a. ontslagvergoeding of smartengeld.
 • Inboedel.
 • Onderneming.
 • Privé-geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijk bezit.

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

 • 10 pagina's vol met informatie
 • Compleet stappenplan
 • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist