Wat betekent beperkte gemeenschap van goederen (01-01-2018)?

Wat betekent beperkte gemeenschap van goederen (01-01-2018)?

Beperkte gemeenschap van goederen 2018

Sinds 1838 wordt er getrouwd in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is dat voorbij en wordt er getrouwd in wat officieel heet ‘beperkte gemeenschap van goederen’. 
De wet die daarvoor is ingesteld beoogt meer afstemming op de praktijk en de maatschappelijke behoefte van deze tijd waarin ongeveer 40% van de huwelijken strandt. Deze wet is ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap.

Redenen voor de aanpassing van de wetgeving:
Tot 1 januari 2018 verdeelde men bij een scheiding alles op basis van een 50/50 gedachte als men niet getrouwd is onder huwelijkse voorwaarden. Men deelt elkaars schulden en vermogen. Buiten de huwelijksgemeenschap vallen:
– Giften en erfenissen met uitsluitingsclausule.
– Verknochte goederen. 
– Vóórhuwelijks vermogen (vermogen & schulden).
– Pensioen (wel pensioenverdeling bij echtscheiding).


Maar we zijn individualistischer gaan leven en er worden steeds meer huwelijken onder huwelijkse voorwaarden afgesloten. Ook zijn er meer ondernemers bijgekomen, met name ZZP’ers die er bewust voor hebben gekozen om een (financieel) risico te lopen. Daarom is de wet beperking in de gemeenschap van goederen ingevoerd.

De hiervoor opgesomde vermogensbestanddelen komen dus niet meer automatisch in de gezamenlijke gemeenschap van goederen, zoals dit tot 1 januari 2018 wel het geval was. Als u in de toekomst gaat scheiden en u bent na 1 januari 2018 getrouwd dan hoeft u en uw partner straks niet meer te delen in de schulden van elkaar. Deze blijven voortaan persoonlijk en dus verbonden aan degene die de schuld heeft. 

Maar alles wat u tijdens het huwelijk aan vermogen vergaart verdeelt u wel 50/50 bij een scheiding. Met uitzondering dus van giften, schenkingen en erfenissen en andere zaken waarvan kan worden aangetoond dat deze vanuit privévermogen zijn vergaard.

Ook verknochte goederen zullen niet onder de 50/50 verdeling vallen. Stel dat u voor het huwelijk samen een woning heeft gekocht met als eigendomsverhouding 60:40. Door het huwelijk valt de woning dan in de beperkte gemeenschap van goederen. Ieder is eigenaar voor 50%!

De nieuwe wetgeving heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist