Wat is de impact van een echtscheiding op mijn pensioen?

Wat is de impact van een echtscheiding op mijn pensioen?

pensioen scheiden

Pensioenrechten vallen niet in een gemeenschap van goederen. Toch hebben gehuwde en geregistreerde partners recht op (een gedeelte van) elkaars pensioen. De regels van de pensioenverdeling zijn vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) voor wat het oudedagspensioen betreft en in de Pensioenwet (PW) voor wat het nabestaandenpensioen betreft.


Het recht op pensioenverevening geldt zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden. De bepalingen van de WVPS zijn van regelend recht, u mag in onderling overleg afspraken maken over de verdeling. Dit kunt u doen door het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden of een convenant waarbij pensioenverevening wordt uitgesloten.
U kunt dus tijdens de echtscheidingsprocedure zelf afwijkende afspraken maken.

De Pensioenwet regelt onder andere het recht op nabestaandenpensioen na een scheiding. Deze wet stelt dat na een scheiding de voormalige partner recht heeft op een bijzonder nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen, dus ook wat is opgebouwd in de voorhuwelijkse periode. De Pensioenwet kent de mogelijkheid om een bijzonder partnerpensioen toe te kennen aan samenlevende partners van wie de samenleving wordt verbroken.

In sommige pensioenregelingen wordt het nabestaandenpensioen veilig gesteld door middel van een overlijdensrisicoverzekering. In dat geval is er geen opgebouwd nabestaandenpensioen dat daadwerkelijk aan de ex-echtgenoot toebedeeld kan worden.

Financieel echtscheidingsadviseur Divorz kan adviseren hoe te handelen in een dergelijke situatie. Wat precies de invloed van een echtscheiding is op uw ouderdomspensioen en eventueel op uw nabestaandenpensioen kunnen wij voor u in beeld brengen tijdens het scheidingsproces.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist