Welk soort alimentatie moet er worden betaald na een echtscheiding?

Welk soort alimentatie moet er worden betaald na een echtscheiding?

soorten alimentatie

We onderscheiden de onderhoudsplicht tussen ouders en hun kinderen en tussen echtgenoten onderling. Ouders zijn verplicht te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen, onafhankelijk van de leeftijd van een kind. Voor minderjarige kinderen zijn ouders verplicht te voorzien in kosten van verzorging en opvoeding. De onderhoudsplicht na meerderjarigheid geldt niet alleen voor studerende kinderen tot 21 jaar. Ook kinderen die werken hebben, indien zij behoeftig zijn, recht op levensonderhoud.

Kosten van kinderen zijn bij ieder gezin anders. U zult afspraken moeten maken over de verdeling van deze kosten na de scheiding. Kinderalimentatie heeft voorrang boven eventuele partneralimentatie. Het is niet mogelijk kinderalimentatie af te kopen.

Naast de onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen bestaat er na een huwelijk of geregistreerd partnerschap een mogelijke onderhoudsplicht van de ene ex-echtgenoot jegens de andere ex-echtgenoot. De behoefte van de onderhoudsgerechtigde en daarmee de hoogte van de onderhoudsplicht, is mede gerelateerd aan de welstand waarin partijen tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben geleefd. Het feitelijke inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk is hierbij van belang. Ook vermogensvorming kan een onderdeel zijn bij het beoordelen van de welstand waarin echtelieden hebben geleefd. De bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is maatwerk.

Wij kunnen u ook op dit gebied van dienst zijn met een passend advies.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist