Het Levenstestament

Het Notarieel recht is een veel omvattend rechtsgebied en behelst onder meer het Personen en Familie recht, het Erfrecht, het Onroerend Goed recht & het Rechtspersonenrecht.

Hierna wordt een aan één van deze rechtsgebieden gerelateerd onderwerp behandeld, te weten: “het levenstestament”.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament wordt vastgelegd wat er ná het overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas ná het overlijden, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens het leven middels bijvoorbeeld het opnemen van een volmacht ter zake. Bijvoorbeeld wanneer iemand door ernstige ziekte, dementie of ongeval niet meer in staat is om zelf te handelen. Die persoon kan dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie hij/zij het volste vertrouwen heeft om zijn/haar belangen in die periode te behartigen. Zo houdt die persoon zelf de regie in hand en worden de zaken volgens zijn/haar wensen geregeld.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet (door) behandelen) of wat er met de eigen woning moet gebeuren als die persoon daar niet meer zelfstandig kan wonen. Daarnaast kan men in een levenstestament ook persoonlijke wensen betreffende praktische zaken opnemen, bijvoorbeeld over zijn/haar (persoonlijke) verzorging of de zorg voor zijn/haar huisdieren. U kunt het levenstestament in het kader van het voorgaande beschouwen als een soort van verzekering voor het geval men zelf bepaalde (rechts)handelingen niet meer kan plegen tijdens zijn/haar leven.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande onderwerp dan wel andere vragen het notarieel recht betreffende, neem dan contact op met Divorz uw scheidingsregisseur en de aangesloten partners in het notariaat.