Kamer voor het Notariaat: Notaris hoefde niet te informeren over overlijden langstlevende

Man is in tweede echt gehuwd met X. Uit zijn eerste huwelijk is dochter geboren. Man is overleden. Als dochter verneemt dat inmiddels ook X is overleden, dient zij een tuchtrechtelijke klacht in tegen notaris. Dochter verwijt notaris dat hij haar niet heeft geïnformeerd dat haar geldvordering, die zij had verkregen uit de nalatenschap van man, opeisbaar was geworden. Notaris stelt dat zijn beroepsgeheim hieraan in de weg stond omdat dochter geen erfgenaam was van X.

De Kamer voor het Notariaat overweegt als volgt. Niet is vast komen te staan wat precies de taak van notaris was bij de verdeling van de nalatenschap van X. Wel staat vast dat hij het concept van de akte vaststelling erfdelen van man heeft opgesteld. Notaris was er derhalve van op hoogte dat dochter een vordering had die pas opeisbaar werd bij het overlijden van X.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


De Kamer is van oordeel dat notaris, gezien de betrokkenheid van dochter bij de conceptakte vaststelling erfdelen, zonder schending van zijn geheimhoudingsplicht dochter had kunnen informeren over het overlijden van X. De (na consultatie van een collega) uitdrukkelijke keuze om dat niet te doen, maakt echter niet dat er sprake is van een tuchtrechtelijk laakbaar handelende notaris. Primair is het de eigen verantwoordelijkheid van dochter om haar erfdeel op te eisen. Nu dochter noch notaris noch haar eigen advocaat opdracht heeft gegeven om namens haar het erfdeel op te eisen, maar ervoor kiest om stil te zitten, en dochter geen erfgenaam was van X, kan dochter haar eigen verantwoordelijkheid niet afwentelen op notaris. De klacht is derhalve ongegrond.