The Blog

Uitspraak Gerechtshof: Machtiging te gelde maken woning

Uitspraak Gerechtshof: Machtiging te gelde maken woning

Man (M) en vrouw (V) hebben een affectieve relatie met elkaar. De woning waarin zij samenwonen, is gemeenschappelijk eigendom. In 2009 verbreken partijen hun relatie. M verlaat de gemeenschappelijke woning en neemt elders zijn intrek, V blijft in de gemeenschappelijke woning wonen.

Continue Reading
Uitspraak Rechtbank: geslaagd beroep op artikel 1:160 BW

Uitspraak Gerechtshof: Partneralimentatie: geslaagd beroep op artikel 1:160 BW

Man (M) en vrouw (V) zijn in 2011 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2017 door echtscheiding is ontbonden. Tijdens het huwelijk raakte V zwanger van haar nieuwe/huidige partner. Inmiddels is zij bevalen van dochter (D).

Continue Reading
Is het krediet zakelijk of privé? En maakt dat wat uit?

Uitspraak Gerechtshof: Is het krediet zakelijk of privé? En maakt dat wat uit?

Man (M) en vrouw (V) zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. M is ondernemer en oefent zijn onderneming uit in een eenmanszaak. Tijdens het huwelijk sluit M op naam van de eenmanszaak een doorlopend krediet af bij ABN Amro Bank ten bedrage van € 44.587. In 2013 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Continue Reading
Overbedeling in overwaarde voormalige echtelijke woning kwalificeert als afkoop alimentatie

Uitspraak Gerechtshof: Overbedeling in overwaarde voormalige echtelijke woning kwalificeert als afkoop alimentatie

Man (M) en vrouw (V) zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort de echtelijke woning, die is belast met een hypotheek. In 2011 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Partijen zijn het erover eens dat de echtelijke woning zal moeten worden verkocht.

Continue Reading
bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind

Uitspraak Gerechtshof: Over de verwekker en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind

Man (M) en vrouw (V) hebben een onenightstand, waaruit in 2012 dochter (D) wordt geboren. V oefent van rechtswege het eenhoofdig ouderlijk gezag uit over D, die haar hoofdverblijfplaats bij V heeft. Vast staat dat M de verwekker is van D, maar hij heeft nooit enig contact met haar gehad. V ontvangt sinds mei 2013

Continue Reading
Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap van goederen. Wat houdt dat in?

Sinds 1838 wordt er getrouwd in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is dat voorbij en wordt er getrouwd ‘beperkte gemeenschap van goederen’. De wet die daarvoor is ingesteld beoogt meer afstemming op de praktijk en de maatschappelijke behoefte van deze tijd, waarin ongeveer 40% van de huwelijken strandt.

Continue Reading
Fiscaal probleem bij scheidingsverdeling pensioen en lijfrente

Fiscaal probleem bij scheidingsverdeling pensioen en lijfrente

Een in 1972 in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar, gaat in 2010 scheiden. Het echtpaar verdeelt onder meer de overwaarde van de woning, de lijfrenten en het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen zodanig dat er volgens hen geen sprake zou zijn van overbedeling. De belastinginspecteur stelt echter dat lijfrenten en pensioenaanspraken (box 1) worden uitgeruild

Continue Reading
Gebruiksvergoeding woning

Uitspraak Gerechtshof: Gebruiksvergoeding woning

Man (M) en vrouw (V) zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort de echtelijke woning. Op 17 juni 2009 gaan partijen feitelijk uiteen, als V de woning verlaat en elders haar intrek neemt. In 2010 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. M woont nog altijd in de voormalig echtelijke woning,

Continue Reading
Uitspraak Rechtbank: Vervangende toestemming om met minderjarigen te verhuizen

Uitspraak Rechtbank: Vervangende toestemming om met minderjarigen te verhuizen

Uit de – inmiddels beëindigde – affectieve relatie tussen man (M) en vrouw (V) zijn twee nu nog minderjarige kinderen geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij M. Tussen M en V is een co-ouderschapsregeling van kracht, waarbij de kinderen de helft van de week bij ieder

Continue Reading
Hoofdregel is dat ieder in zijn eigen levensonderhoud voorziet

Uitspraak Gerechtshof: Hoofdregel is dat ieder in zijn eigen levensonderhoud voorziet

Het huwelijk tussen man (M) en vrouw (V) is in 2017 door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie met ingang van 10 februari 2017 vastgesteld op € 4.875 per maand, welk bedrag na vijf jaar op nihil wordt gesteld. Zowel M als V gaan in hoger beroep.

Continue Reading

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist