The Blog

kosten van het rechercheonderzoek

Uitspraak Gerechtshof: Artikel 1:160 BW en de kosten van het rechercheonderzoek

Het huwelijk tussen man (M) en vrouw (V) is in 2011 door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 255 per maand. Inmiddels heeft V in X een nieuwe partner gevonden.

Continue Reading
Boetebeding bij verbreken relatie in samenlevingsovereenkomst

Uitspraak Rechtbank: Boetebeding bij verbreken relatie in samenlevingsovereenkomst is in strijd met goede zeden

Man (M) en Vrouw (V) hebben een affectieve relatie met elkaar en sluiten in 2011 een notarieel samenlevingscontract. Daarin staat dat bij verbreking van de samenwoning M aan V € 12.000 zal vergoeden voor ieder jaar dat de samenwoning heeft geduurd. In 2017 verbreken partijen hun relatie en samenleving.

Continue Reading
vaststelling en rangorde alimentatie

Uitspraak Rechtbank: vaststelling en rangorde alimentatie

Uit het huwelijk tussen man (M) en vrouw (V) zijn twee kinderen geboren: de inmiddels jongmeerderjarige zoon (Z) en de nu nog minderjarige dochter (D). In het kader van hun voorgenomen echtscheiding twisten partijen over de door M aan V te betalen kinder- en partneralimentatie.

Continue Reading
Uitspraak Gerechtshof: Vrouw injecteert man in zijn slaap met insuline: lotsverbonden verbroken

Uitspraak Gerechtshof: Vrouw injecteert man in zijn slaap met insuline: lotsverbonden verbroken

Man (M) en vrouw (V) zijn in 1990 met elkaar gehuwd. In 2015 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 340 per maand.

Continue Reading
Relatie twee mannen die een kind krijgen is anders dan die tussen twee vrouwen

Uitspraak Rechtbank: Relatie twee mannen die een kind krijgen is anders dan die tussen twee vrouwen

Man (M1) en Man (M2) hebben sinds 2011 een affectieve relatie met elkaar. Draagmoeder V is met behulp van semen van M1 middels zelfinseminatie zwanger geraakt en in 2014 bevallen van dochter (D). M1 heeft D erkend en is sinds 7 oktober 2015 belast met het eenhoofdig ouderlijk gezag over haar. D woont in het

Continue Reading
Discrepantie tussen gesteld inkomen en levensstijl

Uitspraak Rechtbank: Schuld wegens verduistering is verknocht

Man (M) en Vrouw (V) zijn in 2009 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Eind 2011 gaan zij feitelijk uiteen, als M de echtelijke woning verlaat en elders zijn intrek neemt. In 2016 wordt M strafrechtelijk veroordeeld om, wegens verduistering, een bedrag van € 335.000 aan zijn voormalig werkgever te betalen.

Continue Reading
Uitspraak Rechtbank: Aanwenden ontslagvergoeding

Uitspraak Rechtbank: Aanwenden ontslagvergoeding

Het huwelijk tussen M en V is in 2012 door echtscheiding ontbonden, waarbij de rechtbank de door M aan V te betalen partneralimentatie heeft vastgesteld. M is inmiddels hertrouwd met X.

Continue Reading
Uitspraak Rechtbank: geslaagd beroep op artikel 1:160 BW

Uitspraak Rechtbank: geslaagd beroep op artikel 1:160 BW

Man (M) en Vrouw (V) zijn in 1985 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2010 door echtscheiding is ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld. Inmiddels heeft V in X een nieuwe partner gevonden.

Continue Reading
Erfenis

Kamer voor het Notariaat: Notaris hoefde niet te informeren over overlijden langstlevende

Man is in tweede echt gehuwd met X. Uit zijn eerste huwelijk is dochter geboren. Man is overleden. Als dochter verneemt dat inmiddels ook X is overleden, dient zij een tuchtrechtelijke klacht in tegen notaris. Dochter verwijt notaris dat hij haar niet heeft geïnformeerd dat haar geldvordering, die zij had verkregen uit de nalatenschap van

Continue Reading
Discrepantie tussen gesteld inkomen en levensstijl

Uitspraak Gerechtshof: Discrepantie tussen gesteld inkomen en levensstijl

Uit het huwelijk tussen Man (M) en Vrouw (V) zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2005 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 225 per kind per maand.

Continue Reading

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist