The Blog

Gemeenschap van goederen

Wetsvoorstel beperking Gemeenschap van Goederen aangenomen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor mensen niet meer automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen trouwen. Dit heeft een grote impact op de financiële huishouding van gehuwden. De wetswijziging geldt alleen voor huwelijken die worden gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Het moment van inwerkingtreding van de

Continue Reading
pensioen

Veranderingen Pensioen in eigen beheer

Op 1 juli 2016 kondigde staatssecretaris Wiebes van financiën aan van plan te zijn om pensioen in eigen beheer voor dga’s uit te faseren. Het wetsvoorstel daartoe, de wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer (UPEB), had op 1 januari 2017 in moeten gaan. Dat lukte niet, omdat er enkele onvoorziene mazen in de nieuwe wetgeving

Continue Reading
Vervallen tijdklemmen KEW,SEW en BEW

Vervallen tijdklemmen KEW,SEW en BEW

Sinds 1 april 2013 kunnen geen nieuwe Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s) afgesloten worden. Dat geldt ook voor Spaarrekeningen Eigen Woning (SEW’s) en Beleggingsrechten Eigen Woning (BEW’s). Voor al op 1 april 2013 bestaande KEW’s, SEW’s en BEW’s geldt overgangsrecht. Toch staat de wet- en regelgeving omtrent de KEW, SEW en BEW niet stil. De uitkeringsvrijstelling

Continue Reading
Uitleg begrip modelmatige taxaties

Uitleg begrip modelmatige taxaties

Achtergrond In het kader van consumentenbescherming is het van belang dat een hypothecair krediet niet te hoog is ten opzichte van de waarde van de woning. Dit betekent in de praktijk dat een taxatierapport van een deskundig taxateur (bestaande bouw) of de aanneemsom (nieuwbouw) als uitgangspunt moet worden genomen ter beoordeling van de waarde van

Continue Reading
Automatisch ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding?

Automatisch ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding?

Een klant van een bank dient op 17 maart 2015 een klacht in bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Zij is van mening dat ze onjuiste informatie heeft gekregen bij het aangaan van een consumptief krediet. Ze heeft dan ook geen aflossingsverplichting, omdat de lening na de scheiding, volgens een uitspraak van de rechtbank, aan haar

Continue Reading
Wetswijziging bescherming erfgenamen

Wetswijziging bescherming erfgenamen

Erfgenamen kunnen, naast het verlies van een dierbare, ook financieel soms voor een nare verrassing komen te staan. Een nalatenschap waarop zij recht hebben, kan negatief uitpakken, omdat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen. In sommige gevallen heeft de erfgenaam de nalatenschap al (onbewust) geaccepteerd. Hierdoor wordt deze erfgenaam verantwoordelijk voor de schulden uit

Continue Reading
Scheiden: Werk & Verzuim

Scheiden: Werk & Verzuim

Komt u door scheiding niet meer toe aan werken? Een (echt)scheiding is een zware en moeilijke beslissing en brengt heel wat teweeg in het leven van volwassenen en hun kinderen. Naast alle emoties moeten er keuzes gemaakt worden over o.a. het verdelen van de zorg voor de kinderen, zoeken naar nieuwe woonruimte, het huis misschien

Continue Reading
Het Levenstestament

Het Levenstestament

Het Notarieel recht is een veel omvattend rechtsgebied en behelst onder meer het Personen en Familie recht, het Erfrecht, het Onroerend Goed recht & het Rechtspersonenrecht.

Continue Reading

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist