Wat is een ouderschapsplan?

Wat is een ouderschapsplan?

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven. Deze overeenkomst tussen de ouders moet tegelijk met het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank.

Het ouderschapsplan moet minimaal de volgende punten bevatten:

  • Dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kind(eren).
  • Omschrijving van de wijze waarop de ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen.
  • Omschrijving van de wijze waarop de ouders elkaar zullen informeren en raadplegen.
  • Bevestiging van het feit dat de ouders weten dat het ouderlijk gezag ook betekent dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen.
  • Omschrijving van de verdeling van de verzorging en opvoeding.
  • Bevestiging dat de ouders zich er bewust van zijn dat hun kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.
  • Bevestiging dat de ouders de kinderen op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze betrokken hebben bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina's vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist