Scheiden: Werk & Verzuim

Komt u door scheiding niet meer toe aan werken?
Een (echt)scheiding is een zware en moeilijke beslissing en brengt heel wat teweeg in het leven van volwassenen en hun kinderen. Naast alle emoties moeten er keuzes gemaakt worden over o.a. het verdelen van de zorg voor de kinderen, zoeken naar nieuwe woonruimte, het huis misschien verkopen en een financiële afwikkeling regelen. Dit alles zorgt ervoor dat een periode van grote onzekerheid en zorg aanbreekt.

Ook een nieuw leven opbouwen vergt de nodige inspanningen. Kortom een scheiding zet het leven volledig op zijn kop. Zekerheden vallen weg, schuldgevoelens steken de kop op, financiële problemen dreigen en emoties spelen op.

In Nederland stranden één op de 3 huwelijken en één op de twee samenwonenden gaan uit elkaar. Op grond van deze cijfers heeft iedere organisatie medewerkers rondlopen die of middenin een scheiding zitten of al gescheiden zijn.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


Uit onderzoek van TNO komt naar voren dat in de periode voor de scheiding er een stijging is van het ziekteverzuim en binnen het eerste jaar van de scheiding is dit opgelopen naar 8,5 tot 9%. Het ziekteverzuim is hiermee 4% hoger dan bij mensen die samenwonen of gehuwd zijn.

En als de medewerker wel ‘gewoon’ aan het werk is kan door bovengenoemde zaken het zo zijn dat de medewerker niet goed functioneert, minder productief is, meer kans op fouten maakt en wellicht een korter lontje heeft naar collegae en klanten. Dit alles kost de werkgever geld.

Scheiden via werkgever

De kosten van dit verzuim zijn voor de werkgever hoog. De toename van 4% verzuim bij scheidende medewerkers kan voor werkgevers aanleiding zijn om hun medewerker(s) financieel bij te staan in de scheidingskosten. Hierdoor kan het scheidingsproces wellicht sneller worden opgepakt en afgewikkeld waardoor er voor de medewerker sneller duidelijkheid is en hij/zij zich kan focussen op de toekomst en werk.

Een goede en adequate begeleiding in het scheidingsproces van de medewerker(s) in deze onzekere periode kan de werkgever veel geld besparen.

De voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever:
● De werknemer is weer sneller aan het werk
● De productiviteit neemt toe
● De kans op fouten neemt af
● De werkgever krijgt waardering van de werknemers door de geboden hulp van de werkgever

De werkgever kan een en ander als volgt faciliteren:
● Tijdens werktijden de werknemer gelegenheid geven om de scheiding te regelen, zonder dat de werknemer
hiervoor uren hoeft op te nemen
● De kosten van Divorz geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen (btw kan dan verrekend worden)