Uit welke stappen bestaat een scheidingstraject?

Uit welke stappen bestaat een scheidingstraject?

Financieel advies scheiden

Nadat een van u beiden een scheidingsmelding heeft gedaan aan de ander bestaat het scheidingtraject bij scheidingsregisseur en financieel echscheidingsadviseur Divorz uit de volgende 20 stappen, waarvan de volgorde flexibel gehanteerd kan worden:

 1. Intakegesprek met u beiden.
 2. Inventarisatie van de situatie en de wensen van u beiden.
 3. Begeleiden werkblad ouderschapsplan.
 4. Beoordeling van de vermogensopzet van u beiden.
 5. Vermogensverdeling op basis van uw wensen en gedachten.
 6. In kaart brengen van de financiële en fiscale consequenties van deze vermogensverdeling.
 7. Bepalen van eventuele over- en onderbedeling en daar een passende oplossing voor zoeken.
 8. Berekenen van de kinderalimentatie.
 9. Berekenen van de draagkracht voor het betalen van kinder- en eventueel partneralimentatie op basis van de huidige situatie.
 10. In kaart brengen van het alimentatierisico.
 11. Maken van afspraken over de kinder- en eventueel partneralimentatie en het vastleggen 
hiervan.
 12. In kaart brengen van de verdeling van de ouderdomspensioenen en (eventuele) nabestaandenpensioenen.
 13. Bovenstaande zaken opnemen in een concept-convenant.
 14. Bespreken van het concept-convenant en zoeken naar overeenstemming.
 15. Bespreken van het concept-ouderschapsplan.
 16. Samenvatten van de gemaakte afspraken en opstellen van het definitieve convenant en 
definitieve ouderschapsplan.
 17. Tekenen van het definitieve convenant, ouderschapsplan en vermogensopstelling.
 18. Procedure-afhandeling door de advocaat bij de rechtbank.
 19. Opmaken en toesturen van de akte van berusting.
 20. Inschrijving beschikking (= uitspraak rechter) in de registers van de burgerlijke stand.

Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden

In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

 • 10 pagina's vol met informatie
 • Compleet stappenplan
 • Extra aandachtspunten
Ontvang de checklist