Uitspraak Gerechtshof: Discrepantie tussen gesteld inkomen en levensstijl

Uit het huwelijk tussen Man (M) en Vrouw (V) zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2005 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 225 per kind per maand.

M verzoekt de rechtbank de door hem te betalen kinderalimentatie te verlagen wegens gebrek aan draagkracht. De rechtbank wijst het verzoek toe en stelt de alimentatie vast op € 103 per kind per maand. V gaat in hoger beroep.

M stelt dat zijn inkomen zodanig is gedaald dat hij niet in staat is om de vastgesteld alimentatie te blijven betalen. Ter onderbouwing van zijn stelling heeft M de jaarstukken 2012-2015 van zijn onderneming in het geding gebracht.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


V betwist de juistheid van die stukken niet, maar stelt wel – tegenover het door M gestelde gebrek aan draagkracht – vragen bij zijn levensstijl, die veel luxueuzer is dan op grond van het door hem gestelde inkomen kan worden gefinancierd. V wijst op door M met zijn huidige gezin of met vrienden doorgebrachte vakanties in luxe vakantieoorden en skitrips. M heeft zijn woning verbouwd en rijdt in een dure auto. Deze levensstijl financiert M met ‘zwarte’ inkomsten, aldus V.

Het hof overweegt als volgt. Stelplicht en bewijslast van het ontbreken van draagkracht rusten op degene die zich op die grond van een op hem rustende onderhoudsverplichting wil bevrijden. Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat M, tegenover de gemotiveerde betwisting door V, zijn stelling dat hij geen draagkracht heeft voor betaling van de in 2005 vastgestelde bijdragen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Gezien de discrepantie tussen zijn levensstijl en de gestelde inkomsten lag het op zijn weg om met bewijsstukken van de door hem gestelde goedkope reisaanbiedingen te komen. Dat anderen hem uit vrijgevigheid vakanties schenken en hem gratis helpen bij de verbouwing van zijn woning en gratis materialen ter beschikking stellen, zoals M betoogt, is niet aanstonds aannemelijk en deze stelling vergde derhalve evenzeer nadere onderbouwing. Nu M dat heeft nagelaten, heeft hij het door hem gestelde gebrek aan draagkracht niet aangetoond.

Het hof vernietigt de beschikking van de rechtbank en wijst het verzoek van M alsnog af.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10067