Vervallen tijdklemmen KEW,SEW en BEW

Sinds 1 april 2013 kunnen geen nieuwe Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s) afgesloten worden. Dat geldt ook voor Spaarrekeningen Eigen Woning (SEW’s) en Beleggingsrechten Eigen Woning (BEW’s). Voor al op 1 april 2013 bestaande KEW’s, SEW’s en BEW’s geldt overgangsrecht. Toch staat de wet- en regelgeving omtrent de KEW, SEW en BEW niet stil. De uitkeringsvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd, maar de regelgeving wordt ook verder versoepeld. Zo zijn sinds 2016 de tijdklemmen (de minimale premiebetalingsduur) vervallen.

Vervallen Tijdklemmen

Een KEW, SEW of BEW moet tijdens de looptijd aan diverse voorwaarden voldoen. Anders komt de KEW (lees hiervoor telkens ook SEW of BEW) fictief tot uitkering.
De belangrijkste voorwaarde is dat er minimaal 15 of 20 jaar aaneengesloten premie moet zijn betaald, binnen een bandbreedte van 1:10.

Versoepeling eis Tijdklemmen vanaf 2012

De Staatssecretaris van Financiën heeft het in een besluit van 20 december 2012 mogelijk gemaakt in specifieke gevallen af te wijken van de eis om minimaal 15 of 20 jaar premie te betalen. In gevallen van echtscheiding, een restschuld of schuldhulpverlening, mocht de KEW worden afgekocht voordat er minimaal 15 jaar aaneengesloten premie was betaald, onder de voorwaarde dat de eigenwoningschuld zoveel mogelijk werd afgelost.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


In december 2014 is het besluit aangepast, zodat de tijdklemmen ook voor op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen verviel.
Op Prinsjesdag 2016 is aangekondigd dat de Tijdklemmen-eis vanaf 1 januari 2017 nog eens versoepeld zou worden. De Tijdklemmen zouden ook vervallen bij verhuizing naar een andere koopwoning. Eind 2016 werd een amendement door de Tweede Kamer aangenomen, waarin werd verzocht de Tijdklemmen-eis in zijn geheel te laten vervallen.

De Staatssecretaris wilde eerst onderzoeken wat de impact van het geheel laten vervallen van de Tijdklemmen-eis, zou hebben op banken en verzekeraars. Daarom werd het amendement nog niet op 1 januari 2017 omgezet in wetgeving.

Aankondiging besluit geheel vervallen Tijdklemmen 1 april 2017

Op 8 februari 2017 heeft de Staatssecretaris zijn onderzoek naar de impact van het vervallen van de Tijdklemmen afgerond. Omdat de impact niet groot is, heeft de Staatssecretaris aangekondigd met een besluit te komen, waarin de minimale premiebetalingsduur geheel wordt afgeschaft. Iedereen met een KEW kan deze op elk gewenst moment beëindigen, en daarmee zoveel mogelijk de eigenwoningschuld aflossen, zonder fiscale gevolgen.

Het aangekondigde besluit ziet ook op situaties van ‘oudere’ kapitaalverzekeringen. Ook deze polissen onder het Brede Herwaarderingsregime (tussen 1-1-1992 en 14-9-1999) mag zonder fiscale gevolgen worden afgekocht. Ook als daarmee niet de eigenwoningschuld wordt afgelost. Vaak zijn ook deze verzekeringen overigens verpand aan de geldgever van een hypothecair krediet. Die geldgever zal vaak als eis stellen de hypotheekschuld te verlagen met de afkoopwaarde.

Een laatste punt van aandacht zijn polissen waar niet de gehele looptijd premie voor is betaald. Stel dat een polis 20 jaar heeft gelopen en daarna premievrij is gemaakt, dan is er niet gedurende de hele looptijd premie betaald binnen de bandbreedte 1:10. Dat zou kunnen leiden tot de conclusie dat bij afkoop wel een belast interestbestanddeel aanwezig is. De staatssecretaris kondigt aan dat hij hiervoor ook een uitzondering opneemt in het besluit.